Dragi navijači, podporniki KK Celje, starši,…! Počasi se bliža konec leta, ko boste zopet lahko namenili del svoje dohodnine za donacije. Vabimo vas, da se tokrat spomnite nas in nas na ta način podprete v našem poslanstvu. Donacija do 0,5% dohodnine je za vas popolnoma brezplačna, razen da poskrbite, da je izpolnjen obrazec pravočasno, do 31.12.2017, oddan na DURS. Hvala!!!

Tukaj najdete obrazec, ki ga je na finančni organ oz. DURS potrebno dostaviti do 31. decembra 2017: Zahteva_za_donacije

Uradno pojasnilo :

Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Ta vsem davčnim zavezancem omogoča, da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam, med katerimi je tudi KK Celje. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Donacija 0,5 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna, razen da poskrbite, da je izpolnjen obrazec pravočasno oddan.

Ker je naš klub skorajda v celoti odvisen od sponzorskih sredstev, pa smo pripravili tudi informativni letak, s katerim želimo nagovoriti vse, ki podpirate šport in bi želeli po svojih zmožnostih prispevati za razvoj kluba. Hvala!

kosarkarski-klub-celje_dopis-a4-1kosarkarski-klub-celje_dopis-a4-2